Vui lòng đăng nhập tài khoản

Nhấn vào đây để đăng nhập

Điều kiện nhận thưởng

  • 1. Vui lòng kiểm tra lại tài khoản bạn muốn nhận thưởng từ Giftcode. Chúng tôi sẽ không thể chuyển quà nếu bạn nhập sai tài khoản.
  • 2. Mã code là chuỗi 16 kí tự bao gồm số và chữ.
  • 3. Sau khi đã nhập mã giftcode, phần thưởng của bạn sẽ xuất hiện ở Hòm Thư – Hệ Thống.
  • 4. Nhập các giftcode hết hạn sử dụng sẽ không thể nhận thưởng.
  • 5. Nếu có bất kì vấn đề trục trặc nào với hệ thống nhận thưởng, xin vui lòng liên hệ với hệ thống chăm sóc khách hàng của chúng tôi.